Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
3.–5. 7. 2015, Žďár nad Sázavou

Prohlídka Zámku Žďár

Začátek:

4. 7. 2015

  • 18.45
  • 19.00

5. 7. 2015

  • 15.00
  • 15.30

Místo: Meeting Point Meeting Point

Historické centrum města Žďár nad Sázavou se nachází v areálu bývalého areálu cisterciáckého kláštera ze 13. století, kterou do dnešní podoby přestavěl věhlasný architekt Jan Blažej Santini–Aichel. Rozsáhlý areál, jenž je v současnosti v majetku rodiny Kinských, zahrnuje. komplex konventních a hospodářských cisterciáckých budov, nachází se zde kostel Nanebevzetí P. Marie, nejstarší základní škola na Žďársku a základna místního hasičského sboru. Zámek v současnosti spojuje historii se současným uměním. Vedle pravidelných výstav a koncertů pro širokou veřejnost nabízí také umělcům rezidenční tvůrčí pobyty, které pravidelně vrcholí mezinárodním festivalem současného pohybového umění KoresponDance, v jehož rámci si areál Zámku budete moci prohlédnout v doprovodu našich průvodců.

Mapa areálu
KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube