Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
3.–5. 7. 2015, Žďár nad Sázavou

Prohlídka Poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Začátek:

5. 7. 2015

  • 16.00

Místo: Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře

Poutní kostel na Zelené hoře je unikátním uměleckým dílem a nepochybně nejosobitějším počinem geniálního českého architekta s italskými předky Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Stavba se vymyká běžným dobovým uměleckým normám a představám. Vzájemný průnik složitých prostorových útvarů, dynamičnost stavební hmoty, popírající veškerou tíži zdiva, to vše svědčí o výjimečnosti této architektury. Areál poutního kostela sv. Jana Nepomuckého byl pro svou jedinečnost zařazen roku 1994 mezi památky zapsané do prestižního Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a v rámci festivalu KoresponDance si ho budete moci prohlédnout i vy!

Mapa areálu
KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube