Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
28. 6. 2016 Praha, 8.–10. 7. 2016, Žďár nad Sázavou

KoresponDance 2016

Proč festival KoresponDance?

Těším se na to, že díky festivalu můžeme ukázat lidem, že umění je tu pro ně, že z něj mohou čerpat novou sílu a možná lépe poznat sami sebe. Fascinuje mě, co dokáže umění – a hlavně pohybové umění.

Jsem ráda, že nám festival umožňuje dát lidi, umělce a publikum, dohromady. Proto, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s umělci neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zájem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme si, aby měli zkušenost s uměním a věděli, co pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k osobnímu i společenskému rozvoji.

Miluji, že už několik týdnů před festivalem to ve Žďáře vře a bublá, že se tu přemýšlí, tvoří, buduje a to na mnoha místech a s různými lidmi. Je to veselý inkubátor nových nápadů a sdílení zkušeností.

Tento rok se nám díky spolupráci s Lenkou Flory podařilo otevřít umělecký inkubátor také větší skupině lidí ze zahraničí. Letos se na festivalu bude mluvit alespoň patnácti různými jazyky. Ale co všechny nakonec spojuje dohromy je práce s tělem, která je jazykově bezbariérová. Tělo je zároveň hlubokým nositelem našich rozličných kultur.

Na festivalu mám také ráda, že se na něm setkáváme s umělci, kteří mají různé zkušenosti. Jsou tu umělci, kteří se tanci začali věnovat nedávno i ti zkušeností hodně dospělí. Přeji si, aby si každý z našeho setkání něco odnesl a ať festival společně budujeme dál.

Přeji vám i nám, ať každý do festivalu vloží něco ze sebe sama a odnese si něco pro něj důležitého. A hlavně si přeji, ať kouzlo Žďáru funguje pořád dál!

Marie Kinsky, ředitelka festivalu

KoresponDance 2016
KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu
KoresponDance na Vimeo