Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
7.–10. 7. 2017, Žďár nad Sázavou

KoresponDance 2017

Proč festival KoresponDance?

Těším se na to, že díky festivalu můžeme ukázat lidem, že umění je tu pro ně, že z něj mohou čerpat novou sílu a možná lépe poznat sami sebe. Fascinuje mě, co dokáže umění – a hlavně pohybové umění.

Jsem ráda, že nám festival umožňuje dát lidi, umělce a publikum, dohromady. Proto, aby se všichni navzájem stále obohacovali, zveme známé osobnosti a volíme neformální tvar festivalu, na kterém je možné si dát pivo a s umělci neformálně diskutovat. I to je důvod, proč máme tak velký zájem o spolupráci s obyvateli Žďáru. Přejeme si, aby měli zkušenost s uměním a věděli, co pro ně může znamenat. Umění je totiž klíč k osobnímu i společenskému rozvoji.

Miluji, že už několik týdnů před festivalem to ve Žďáře vře a bublá, že se tu přemýšlí, tvoří, buduje a to na mnoha místech a s různými lidmi. Je to veselý inkubátor nových nápadů a sdílení zkušeností.

Na festivalu mám také ráda, že se na něm setkáváme s umělci, kteří mají různé zkušenosti. Jsou tu umělci, kteří se tanci začali věnovat nedávno i ti zkušeností hodně dospělí. Přeji si, aby si každý z našeho setkání něco odnesl a ať festival společně budujeme dál.

Přeji vám i nám, ať každý do festivalu vloží něco ze sebe sama a odnese si něco pro něj důležitého. A hlavně si přeji, ať kouzlo Žďáru funguje pořád dál!

Marie Kinsky, ředitelka festivalu

KoresponDance 2016
KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu
KoresponDance na Vimeo