Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
7.–10. 7. 2017, Žďár nad Sázavou

Festivalová místa

Zažijte zámek ve Žďáru nad Sázavou

Vydejte se s námi na cestu, kterou prošel areál bývalého cisterciáckého kláštera a nynějšího zámku během uplynulých téměř osmi století.

Celý příběh se začal psát již v polovině 13. století, kdy mniši cisterciáci založili v hlubokých žďárských hvozdech zakladatelský klášter. Nový směr a dynamiku přineslo 18. století a působení opata Vejmluvy, který spolu se stavitelem Janem Blažejem Santini-Aichlem vdechl areálu nový život. Na jeho pokyn Santini vystavěl své vrcholné dílo, poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je památkou UNESCO. Za josefinských reforem v roce 1784 byl klášter zrušen a postupně upravován na zámek. V 90. letech 20. století byl žďárský zámek navrácen rodině Kinských.

Nyní cesta pokračuje vznikem nové expozice — Muzea nové generace, která kombinuje imersivní a zážitkové prvky s exponáty zapůjčenými z významných českých institucí. Přízemí expozice je věnovaná cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro vám umožní pohled do krásného a barevného světa baroka. Muzeum nové generace není jen muzeum, je to klíč k pochopení celého areálu bývalého kláštera a dnešního zámku ve Žďáru nad Sázavou. Po návštěvě máte v ruce všechny indicie ke své cestě!

Zažijte cestu, zažijte příběh!

Více na www.zamekzdar.cz.

Zámek Žďár nad SázavouZámek Žďár nad SázavouZámek Žďár nad SázavouZámek Žďár nad SázavouZelená hora

Muzeum nové generace

Zapomeňte na zaprášené vitríny a fádní výklad. Výjimečné muzeum, které vzniklo v areálu cisterciáckého kláštera, v budově bývalého pivovaru ve Žďáru nad Sázavou, nabízí vzrušující návrat do historie, založený na vjemech a pocitech tak, aby prostředí dodalo návštěvníkovi chuť objevovat. Scénografické zážitky směřují návštěvníky k obohacení vlastních zkušeností. Komplexní prožitek umocňují videoprojekce spojené s hudebním doprovodem. Zinscenování žďárské historie, příběhy osobností, jejichž um se otiskl třeba do podoby staveb či soch, založené na historických reáliích musí v návštěvníkovi vyvolat emoce a zvídavost.

Expozice představují tři klíčová období žďárského klášterního a zámeckého areálu. První část se vrací do 13. století, do období založení cisterciáckého kláštera. Druhá část expozice zavede návštěvníky do období baroka, kdy se žďárský klášter těšil nebývalé prosperitě. Poznáte barokní Žďár nad Sázavou v době jeho velkého intelektuálního, uměleckého a hospodářského rozkvětu. Kabinet kuriozit je poslední částí expozice, v níž se snoubí historické a současné prvky. Historické směřování k dnešnímu novému rozkvětu žďárského areálu zprostředkuje působivý mapping.

Muzeum nové generaceMuzeum nové generaceMuzeum nové generaceMuzeum nové generaceMuzeum nové generace
KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu
KoresponDance na Vimeo