Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla
7.–10. 7. 2017, Žďár nad Sázavou

KoresponDance 2017 – na co se můžete těšit?

Na objevování současného tance, nového cirkusu a pohybového divadla s umělci ze tří kontinentů ve spolupráci s obyvateli Žďáru. Budete svědky čtyř světových premiér: francouzsko-maďarského choreografa Josefa Nadje, seskupení Jean Gaudin & Sebastian Fournier & Žďáráček (SK/HU/FR/CZ), autorů Billy Mullaney & Niels Weijer (USA/NL) nebo představení skupiny VerTeDance a Halky Třešňákové.

Pátý ročník festivalu KoresponDance se zapojuje do Roku českého baroka, stále překvapivě živého a bohatého. Baroko – je to cesta zpět nebo naopak kupředu?

Užijte si historické prostředí 18. století jako unikátní a netradiční scénu pro živé umění, objevte Žďárské Muzeum nové generace, rybníky a lesy Vysočiny!

Srdečně vítáme rodiny, profesionály i milovníky tance a všechny zvědavé a zvídavé duše.

Program KoresponDance 2016
Video KoresponDance 2016

Festivalové aktuality

Kdo vystoupí na KoresponDance 2017

Handa Gote (CZ), Lola Lince Experimental Dance Company (MEX), Billy Mullaney & Niels Weijer (USA/NL), Mal Pelo (SPA), Asociácia Súčasného Tanca (SK), Oona Doherty (UK), Jean Gaudin & Sebastian Fournier & Žďáráček (SK/HU/FR/CZ), Claudio Stellato (IT/BE), Halka Třešňáková & VerteDance (CZ), Josef Nadj & Joëlle Leandre (HU/FR), Pierre Nadaud & JAMU (FR/CZ).

Handa Gote Josef Nadj Billy Mullaney a Niels Weijer Mal Pelo / Federica Porello

FILLIMIT@KoresponDance – kick off platform for emerging choreographers

Od července 2016 je nedílnou součástí festivalu KoresponDance i mezinárodní platforma pro mladé a emergentní choreografy nazvaná FILLIMIT. Mladými choreografy rozumíme profesionály mladé svojí tvorbou a ne nezbytně svým věkem, kteří budou schopni z nabídnuté situace adekvátně těžit zkušenosti pro svojí další kariéru.
FILLIMIT se snaží být setkáním, povzbuzujícím účastníky z jednotlivých zemí k prolomení zaběhnutých místních stereotypů a otevření se nové zkušenosti, plynoucí z diskuse a ze spolupráce s kolegy, kteří se nachazejí se ve stejné etapě své kariéry na jiné části Země.
Choreografové se mohou platformy zúčastnit jako jednotlivci nebo ke spolupráci přizvat kolegu (tanečníka, choreografa, hudebníka, herce atd…)

Záštitu festivalu poskytl hejtman kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek

Vážení hosté KoresponDance,
souhlasím s tvrzením tanečních mistrů, že tanec je komunikací mezi tělem a duší, vyjadřuje to, na co slova nestačí. Pomáhá nám dorozumět se s lidmi bez použití jediného slova v cizím jazyce, nepotřebuje žádný překlad, tanec je srozumitelný všem napříč věkovými skupinami.
Všem aktivním účastníkům letošního Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla KoresponDance a také divákům a hostům bych rád popřál příjemná a neopakovatelná setkání s krásou, emocemi a výjimečným pohybem v osobitém výrazovém podání. Jsem potěšen, že je Vysočina důstojnou kulisou tak výjimečnému projektu, který Kraj Vysočina hrdě finančně podporuje.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Prezentace projektů Škola tančí a příměstského tábora

10. 7. 2017 se můžete těšit na výsledky projektů účastníků příměstského tábora.

TANEC, DIVADLO A HUDBA jsou každodenní náplní tvůrčího procesu a táborového programu. Jako každým rokem „Tvořivý příměstský tábor a v letošním roce i Tábor“ je otevřený dětem od 8 do 16 let a bude zaměřený na rozvoj kreativity a schopnost na jejím základě tvořit, umělecké tvorby, improvizace. Pod vedením zkušených českých umělců a pedagogů děti zkoumají a rozvíjejí svou kreativitu a během šesti dní objevují krásy umění skrze rozmanité umělecké formy v malebném prostředí Žďáru n/S a Zámku Žďár n/S.

Hudebně-taneční workshop Tance pro Tělo & pro Duši

Hudebně-taneční dílna Tance pro Tělo & pro Duši se koná 3.–8. 7. 2017 v areálu Zámku Žďár. Využívat bude dosud nevydané cisterciácké prameny, inspiruje se také "architekturou tance" a "tanečností architektury" Jana Santiniho Aichela. Pracuje se na Základní umělecké škole v centru města (tanečníci) a v zámku (hudební lekce), v odpoledním programu se obě skupiny spojují na zámku. Ubytování v ZUŠ, strava vlastní nebo "festivalová" na zámku. Cena za účast 2400,-, bližší informace a registrace na info@barunka.org, Pořádá Zámek Žďár nad Sázavou a Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA.

Tanec pro Tělo & pro Duši Tanec pro Tělo & pro Duši

Festival KoresponDance získal prestižní známku EFFE Label 2017–2018

4. 5. 2017

Festival KoresponDance se zařadil mezi 715 nejzajímavějších festivalů z celé Evropy, které vybrala mezinárodní porota Evropské festivalové asociace. Pod heslem „Evropa pro festivaly, festivaly pro Evropu“ (EFFE) se oceňuje přínos pro kulturní život na národní i mezinárodní úrovni, nadšení pro umění, inovativní přístup a schopnost spojovat nejen začínající umělce s těmi etablovanými, ale také laickou veřejnost s uměleckým světem.

Označení EFFE Label umožňuje festivalům stát se součástí výjimečné komunity velmi rozmanitých festivalů, které mají společné cíle, nebojí se zkoušet vše nové a uvědomují si svoji roli a zodpovědnost při začleňování jednotlivců do společnosti. Součástí ocenění je také zařazení do online vyhledávacího kalendáře www.effe.eu, který umožňuje zájemcům o kulturu z celého světa hledat a nacházet ty nejzajímavější akce, které se v Evropě konají.

EFFE Label 2017-2018

O festivalu

KoresponDance je čtyřdenní mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla, probíhající každoročně na Zámku Žďár nad Sázavou. Festival se dlouhodobě snaží vytvořit ze Žďáru nad Sázavou významné kulturní centrum regionu Vysočina, které může návštěvníkům nabídnout nejen unikátní historické dědictví, ale i velmi současný kulturní program přístupný pro celou rodinu. Součástí festivalu je vedle tanečních a pohybových představení i řada aktivit pro děti a jejich rodiče, site specific performancí, či tvůrčí příměstský tábor pro děti, jehož výsledky budou na festivalu KoresponDance k vidění.

Letos je hlavním tématem festivalu propojení tance a baroka. Genius loci místa proslaveného barokní architekturou Jana Blažeje Santiniho – Aichla, je proto nedílnou součástí festivalu. Stejně důležitým faktorem KoresponDance je i spolupráce profesionálních umělců s obyvateli Žďáru, kteří zatím neměli s uměním mnoho zkušeností. V rámci festivalového programu tak mají příležitost se sblížit s tanečním světem nejen jako diváci.

Festival probíhá v partnerství se Zámkem Žďár a Kinský Ždár a.s. Organizátorem festivalu je Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA., jehož cílem je podpořit v České republice rozvoj profesionálního současného tance v mezinárodním kontextu.

KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na Twitteru
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu
KoresponDance na Vimeo