KoresponDance na Facebooku
KoresponDance na YouTube
KoresponDance na Instagramu

Etta Ermini Dance Theatre: OQDA

19.30
Etta Ermini Dance Theatre

Novocirkusová akrobacie a pouliční taneční styly v dojemném zkoumání kulturních rozdílů. Světová premiéra nové open-air show na KoresponDance Praha. 

Tři lidé, zadrženi na hranicích, předpojatí, hovořící různými jazyky a neschopni komunikovat, se spolu dorozumívají a překlenují vzájemné předsudky prostřednictvím humoru, vyprávění a vlastních uměleckých technik. Oqda („Uzel“ v arabštině) je inspirována náhodnými setkáními a improvizovanými rozhovory, postavy nejprve popisují své odlišnosti a pak přichází na to, co mají společné, objevují spoustu kreativních způsobů vyjádření a vzájemně se učí prvky svých disciplín. Oqda je metaforou míru, překonávání předsudků a přijímání „druhého“ v rozmanité multikulturní společnosti. 

Vstup na KoresponDance Praha je zdarma!!!

Adresa konání KoresponDance Praha:

Studo ALTA – Invalidovna
Západní křídlo Invalidovny
Sokolovská 136/24
186 00 Praha 8-Karlín

Skupina Etta Ermini Dance Theatre (UK) se zformovala v roce 2005, jejich práce je založena na zkoumání lidských vztahů prostřednictvím ‘cross art’ forem, humoru a nonverbálního vyprávění. Díky svému interdisciplinárnímu přístupu zve do svých projektů umělce z různých oborů a vytváří představení pro divadla i open-air scénu. Na svém kontě má téměř desítku úspěšných projektů (např. představení Roadworks, Picnic, Bar Story či Culinary Duel), se kterými vystupuje jak ve Velké Británii, tak jinde ve světě.